arbeidsrecht

Zincken Van Schouten is gespecialiseerd in arbeidsrecht in de breedste zin van het woord, waaronder:

  • dagelijks arbeidsrecht
    • van aannemen tot ontslag en alles daar tussen in. Vaak kan een vroegtijdig advies vervelende en dure verrassingen voorkomen. Daarom bieden wij een juridische helpdesk voor werkgevers en HR professionals, dienstverlening die perfect is aangesloten op uw organisatie.
  • reorganisaties, fusies en overnames
    • herstructureringen, collectief ontslag, arbeidrechtelijke aspecten van fusies en overnames (overgang van onderneming, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden)
  • werknemersconcurrentie, geschillen met bestuurders, medezeggenschapsrecht, contacten en geschillen met ondernemingsraden en vakbonden, collectieve arbeidsovereenkomsten.
  • internationaal arbeidsrecht
    Grensoverschrijdend arbeidsrecht en de juridische positie van expats. Door onze niet-exclusieve contacten met advocaten in het buitenland zijn wij in staat onze cliënten bij te staan bij het zoeken naar een advocaat in de meeste landen van de wereld.
Scroll naar boven