Zelfstandigen en de Wet DBA

Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen, de afschaffing van de VAR en de opschorting en vervanging van de Wet DBA blijft een terugkerend thema.

In een brief van 26 november 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de vervanging van de Wet DBA.

verduidelijking gezagsverhouding
Per 1 januari 2019 wordt het gezagscriterium verduidelijkt. Er zal een bijlage worden toegevoegd aan het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Deze bijlage bevat een bloemlezing van elementen en omstandigheden die in de rechtspraak een rol spelen bij de beoordeling van de gezagsverhouding. Verder zijn aanwijzingen en contra-indicaties voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding opgesomd.

Bedoeling is dat partijen hiermee een handvat krijgen om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking. Dat zal in de praktijk nog steeds lastig blijven omdat de verduidelijking niet echt iets nieuws brengt.

De disclaimer in de bijlage is wat dat betreft wel duidelijk: “Deze lijst is niet volledig. Bij een beoordeling of sprake is van een gezagsverhouding spelen alle elementen en hun onderlinge verhouding een rol. Het is niet mogelijk om van tevoren alle mogelijke elementen te definiëren.”

opdrachtgeversverklaring
Verder is het de bedoeling dat eind 2019 de webmodule gereed is waarmee de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring aan kan vragen. Dat lijkt een beetje op een terugkeer van de VAR. De opdrachtgeversverklaring biedt voorafgaande zekerheid dat er geen loonbelasting en premies hoeft te worden ingehouden als de vragen naar waarheid zijn beantwoord en in de praktijk ook op die wijze wordt gewerkt.

Met de eerder genoemde disclaimer in het achterhoofd, is het de vraag hoe vaak zo’n opdrachtgeversverklaring zal worden afgegeven en of dat in de praktijk dan ook echt bescherming geeft.

minimumtarief en opt-out
De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat de plannen voor een minimumtarief voor zelfstandigen in strijd komen met het EU-recht, in ieder geval als de overeenkomst als gevolg hiervan wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. De plannen worden in de komende tijd nader uitgewerkt, samen met de geplande opt-out voor de bovenkant van de arbeidsmarkt. Bedoeling is dat als de opt-out is aangevraagd en aan de eisen daarvoor is voldaan, en achteraf toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst, er geen recht op werknemersverzekeringen bestaat en sprake is van ‘arbeidsrecht light’.

 

Scroll naar boven