Gevolgen van het ontslag tellen weer mee voor bepaling hoogte billijke vergoeding