Gevolgen van het ontslag tellen weer mee voor bepaling hoogte billijke vergoeding

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 juni 2017 bepaald dat de gevolgen van het ontslag weer meetellen voor de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding.

De gevolgen van het ontslag zijn op zichzelf nog steeds geen reden voor toekenning van een billijke vergoeding, maar als er een aanspraak is op een billijke vergoeding dan tellen de gevolgen voor de werknemer / alle omstandigheden van het geval (weer) volledig mee.

Scroll naar boven