Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid