Nieuws

Arbeidsrecht 2020

Op 1 januari 2020 treden behoorlijk wat wijzigingen in werking in het arbeidsrecht. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die dan in werking treedt, heeft als doel het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: • nieuwe gecombineerde ontslaggrond • veranderingen in de transitievergoeding […]

Arbeidsrecht 2020 Meer lezen »

Zelfstandigen en de Wet DBA

Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen, de afschaffing van de VAR en de opschorting en vervanging van de Wet DBA blijft een terugkerend thema. In een brief van 26 november 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de vervanging van de Wet DBA. verduidelijking gezagsverhouding

Zelfstandigen en de Wet DBA Meer lezen »

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is aangenomen. De Wet treedt in werking op 1 april 2020 en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De werkgever kan bij het UWV compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding die “verschuldigd was, of verschuldigd zou zijn als de arbeidsovereenkomst die bij

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Meer lezen »

#MeToo, hoe zat het ook alweer met de verplichtingen van de werkgever?

Nu de hashtag #MeToo zo trending is, is het een goed moment om stil te staan bij de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Of het nu om seksuele intimidatie gaat of om ander grensoverschrijdend gedrag, de verplichtingen van de werkgever zijn kort gezegd: (i)

#MeToo, hoe zat het ook alweer met de verplichtingen van de werkgever? Meer lezen »

Gevolgen van het ontslag tellen weer mee voor bepaling hoogte billijke vergoeding

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 juni 2017 bepaald dat de gevolgen van het ontslag weer meetellen voor de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding. De gevolgen van het ontslag zijn op zichzelf nog steeds geen reden voor toekenning van een billijke vergoeding, maar als er een aanspraak is op

Gevolgen van het ontslag tellen weer mee voor bepaling hoogte billijke vergoeding Meer lezen »

Scroll naar boven