+31 (0)20 4266166 info@z-vs.nl

Zelfstandigen en de Wet DBA

Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen, de afschaffing van de VAR en de opschorting en vervanging van de Wet DBA blijft een terugkerend thema. In een brief van 26 november 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de vervanging van de Wet DBA. verduidelijking gezagsverhouding…

Read More >>

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is aangenomen. De Wet treedt in werking op 1 april 2020 en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De werkgever kan bij het UWV compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding die “verschuldigd was, of verschuldigd zou zijn als de arbeidsovereenkomst die bij…

Read More >>